КОМЕНТАР:

[58] … И о њему постоји наш епиграм … A. Pal. VII. 97

И други, о смрти … A. Pal. VII. 98.

 

[59] … да је цветао око осамдесет девете Олимпијаде … 424 – 420.

а Истрос … FGrH 334 F 32.

Ви сте овде: Home Коментар