Тренутно у преводу

Диоген Лаертије

 

 

ЖИВОТИ И МИШЉЕЊА

ЉУДИ КОЈИ СУ СЕ ПРОСЛАВИЛИ У ФИЛОСОФИЈИ

КЊИГА ДРУГА

глава 10 Еуклид

[106] Еуклид из Мегаре, оне на Истму, или из Геле по некима, како каже Александар у Дијадосима. Он је и Парменидове (списе) имао у рукама, и његови ученици називали су се мегарици, или еристици, а касније и дијалектици, које је тако први назвао Дионисије Халкидонски, зато што су доказе изводили према питању и одговору. Ермодор вели да су Платон и остали дошли к њему после Сократове кончине, бојећи се суровости тиранâ. Он (је тврдио) да се једно добро јавља, називајући се многим именима; сад памет, а сад бог, дрги пут ум, и остало. Ствари супротне добру је негирао, тврдећи да не битују.

[107] Доказе је оспоравао (постављао?) не према премисама, него према закључку.

И доказ кроз параболу је негирао, говорећи да се или из сличних (ствари) или из несличних саставља, па ако је из сличних, пре се треба окретати самим стварима, него онима које су сличне, а ако је из несличних, одвлачи на страну поствљање (?). Због тога и о њему Тимон, уједајући и остале сократовце, каже ово:

Није ме брига за ове брбљивце, нити за иког другог,

Ни за Федона ко год да је, нити за свађалицу Еуклида,

Коли је мегарцима бацио коску расправљања (свађе)

 

 

 Наставак

 У петак 17. августа

 

 

Ви сте овде: Home Преводи Диоген Лаертије